STANDING OUT FROM THE CROWD

RELESTOR AB 


Mycket ledning, lite styrning


(Lot of Management, Lack of Governance)Vad som gör oss på RELESTOR så förvånande, är hur påfallande många företag och organisationer lägger stor energi på ledning, men uppvisar stora brister i styrning. Målen är oklara, befogenheter och ansvar likaså. Verksamhetsplaner och budget är trubbiga.


Många chefer och ledare förväntas delta i en aldrig sinande ström av möten med mer eller mindre oklara innehåll och strukturer samtidigt som mail lådan fylls av såväl väsentlig och som oväsentlig information som skall bearbetas. Medarbetarna blir osäkra då chefer och ledare inte får tid att faktiskt leda verksamheten.


Vi har därför tagit fram en metod och modell för att snabbt få till en lättförståelig grundläggande styrningsstruktur för ex en avdelning eller mindre enhet.


Låter detta intressant? Kontakta osss antingen på tel 070 680 54 46 eller skicka ett mail till styrning@relestor.se så berättar vi mera!

Våra specialområden


Kontakt: Tel 070 680 54 46 Mail info@relestor.se                                                                                                                                    RELESTOR AB 2018 © Copyright